Eesti Haridustehnoloogide Liit (EHTL) valis uue juhatuse 

26. mail 2022 leidis aset EHTLi täisliikmete üldkoosolek, mille üheks päevakorrapunktiks oli uue juhatuse valimine haridustehnoloogide liidule järgnevaks viieks aastaks.

Kõrghariduse esindaja kohale esitati 3, üldhariduse esindaja kohale 2, kutsehariduse esindaja kohale 2  ja alushariduse esindaja kohale 1 kandidaat. Lisaks esitati üks haridusastmete ülene kandidaat. Koosolekul osales 33 hääleõiguslikku täisliiget. Juhatuse liikmed valiti aastateks 2022 – 2027.

 

Diana Veskimägi, juhatuse esimees

Diana Veskimägi on töötanud kümme aastat Pärnu Vanalinna Põhikoolis haridustehnoloogina, algatanud 2015. aastal Pärnu linna haridustehnoloogide ühenduse ning juhtinud 2017. aastast Eesti Haridustehnoloogide Liidu asutajaliikmena liidu tegemisi. Varasemalt on Diana tegutsenud ettevõtluse valdkonnas, juhtides 15 aastat enda Pärnus asuvat arvutiteenindust ning pakkudes IT valdkonna teenuseid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.
Liidu juhina peab ta kõige olulisemaks võrgustikusisest ja võrgustike vahelist koostööd. Diana hindab kõrgelt liikmete usaldust ja vabaühendusele iseloomulikku arenguvabadust muudatuste elluviimisel ning võimalust panustada ühiskonnas toimuvatesse muutustesse.
Ta on õppinud Tartu Ülikoolis ettevõtlust ja projektijuhtimist ning hetkel on lõpetamas Tallinna Ülikoolis andragoogika õpinguid.

 

Liisi Järve, kõrghariduse esindaja

Liisi Järve on aastast 2018 Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogiakeskuse juhataja. Varasemalt on ta tegev olnud rahvusvahelise ja sotsiaalmeedia turunduse valdkonnas vastutades peamiselt Soome, kuid osaliselt ka Läti ja India sihtturgude eest. Ta on  juhtinud erinevaid IT arendusprojekte nagu CRM-süsteemi juurutamine, TalTech virtuaaltuur ja üleminek TalTech Moodle õpikeskkonnale. Oma praeguses ametis vastutab ta ülikooli e-õppe kvaliteedi ning erinevate e-kursuste arendamisega seotud projektide eest. Ta on lõpetanud haridustehnoloogia magistriõppekava Tallinna Ülikoolis aastal 2017 ja täiendanud end haridusteaduste alal vahetusüliõpilasena Jyväskylä ülikoolis Soomes.

Airi Aavik, kutsehariduse esindaja

Airi töötab alates 2016.aastast Haapsalu Kutsehariduskeskuses haridustehnoloogi ja õpetajana. Varem on ta töötanud 28 aastat alus- jai üldhariduses õpetaja ja koolijuhina, seega orienteerub ta hästi erinevates haridusastmetes, nende vajadustes ja võimalustes. Lisaks oma igapäevatööle tegutseb Airi haridustehnoloogia koolitajana nii HARNO kui ka TLÜ Haapsalu Kolledži egiidi all, keskendudes eelkõige õpetajate koolitamisele.
2019. aastal lõpetas Airi haridustehnoloogia magistriõpingud, lisaks on ta lõpetanud 2016. aastal TLÜ Haapsalu Kolledžis nutiõpetaja täienduskoolituse. 2018. aastal valiti ta EHTL juhatusse kutsehariduse esindajana. Juhatuses on tema hoole all liikmete haldus.
Airi tegemistest saate ülevaate tema veebilehelt airiaavik.ee

 

Kaia Metsaalt, üldhariduse (gümnaasiumid) esindaja

Kaia Metsaalt sisenes arvutimaailma 1990ndate alguses. Koos tiigriga hüppas ta algul õpetajate ning sealt edasi ka täiskasvanute koolitajaks. Koolitamisega tegeleb ta praegugi paralleelselt õpetajatööga. Kaia on teinud haridustehnoloogi tööd aastast 2001. Esialgu Pärnu Hansagümnaasiumis ja seejärel koolide liitmise-lahutamise järel juba Pärnu Ühisgümnaasiumis. Pärnu linna koolide arvutiõpetajate ühendust on ta juhtinud umbes 15 aastat.
Kaia on lõpetanud Tartu (Riikliku) Ülikooli 1988.aastal matemaatiku, matemaatika õpetajana, 2002.aastal informaatika õpetajana. Lisaks TLÜ Haapsalu Kolledži haridustehnoloogina 2018. aastal. EHTLi töös peab Kaia väga oluliseks õpetajatevahelist koostööd ning õpilastele erinevate arenguvõimaluste ja valikute pakkumist.

 

Daniil Novikov, alushariduse esindaja

Daniil Novikov töötab Paldiski lasteaias Sipsik haridustehnoloogina alates 2020. aastast. Daniil motiveerib kõikide vanuserühmade õpetajaid oma rühmade lastele samm-sammult kodeerimist õpetama. Ta töötas välja 3D-modelleerimise kursuse koolieelikutele ning juurutas selle edukalt ka õppekavasse. 2021. aastal jõudis see kursus konkursi “Minu innovaatiline tund” võitnud tööde hulka. Daniili poolt juhitud lasteaia innovatsioonikeskus on varustatud lisaks 3D-skaneerimise ja 3D-printimise seadmetele ka suure õpperobotite pargiga, sealhulgas programmeeritavate droonidega. Kõiki õppevahendeid saavad huviringis kasutada lisaks lasteaialastele ka algkooli lapsed ja nii tekib järjepidevus kodeerimise õppimisel. Daniil usub, et ta kasvatab Eesti tuleviku kodanikke, kes on valmis 21. sajandi infotehnoloogilisteks väljakutseteks. Ta õpetab lastele uusi oskusi, mõtlemisvorme ja -lähenemisi. Daniil on alati valmis jagama oma kogemusi teistes lasteaedades mitte ainult oma vallas ja maakonnas, vaid kogu Eestis. Ta on kindel, et Paldiski innovatsioonilabori mudelit on võimalik ja vajalik laiendada, st luua sarnased keskused ka teistes lasteaedades üle kogu riigi.

 

Kristi Salum, kooliastmete ülene esindaja

Kristi Salum on Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog. 20 aastat töötas ta klassiõpetajana, algul Kristiine Lasteaed-Algkoolis ja hiljem Gustav Adolfi Gümnaasiumis. On juhtinud aasta Gustav Adolfi Koolituskeskuse tegemisi ja olnud peaaegu viis aastat ProgeTiigri programmijuht Haridus- ja Noorteametis (enne HITSAs), kus oli ülesandeks toetada koole ja lasteaedasid programmeerimise, robootika, digimeedia ja -turvalisuse jms õpetamisel ning jagada oma kogemusi ka teiste maadega. Ta on juhtinud erinevaid huviringe, loonud õppematerjale ja läbi viinud koolitusi õpetajatele. Ta lõpetas aastal 2014 Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogia magistriõppe ning aastast 2021 on Tartu Ülikooli informaatika didaktika doktorant ja nooremteadur. Koostöö ja inspiratsioon, õppimine ja õpetamine ning loomine ja jagamine on märksõnad, mida peab oma tegemistes väga oluliseks ja mis panevad silmad särama.

Eesti Haridustehnoloogide Liit koondab erinevate haridusastmete (alusharidus, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus) haridustehnolooge. Liidu eesmärk on tõsta haridustehnoloogia-alase tegevuse taset Eestis.