Tehnoloogiaalaste pädevuste ekspertgrupp 

Ekspertgrupp on ellu kutsutud HITSA poolt, eesmärgiga kaasata arutellu ja otsustusprotsessi erinevaid osapooli.

EHTL esindavad kohtumistel juhatuse liikmed Varje Tipp, Diana Veskimägi, Tiina Kasuk.

  1. kohtumine 04. september 2018, teema “Ekspertgrupi käesoleva aasta eesmärkides ja tegevustes ning edasistes sihtides  kokkuleppimine”.
  2. kohtumine 5. november 2018, teema “Õpetajate digipädevus – kuidas edasi?”
  3. kohtumine 11. detsember 2018, teema “Digipädevusmudeli raamistik”
  4. kohtumine Skype teel  29. jaanuar 2019, teema “Õpetaja kutsestandardi haridustehnoloogiline valitav kompetents”.
  5. kohtumine 27. märts 2019, teema “Digipädevusmudel”.
  6. kohtumine 09.mai 2019

Haridustehnoloogi näidis ametijuhend 

Ametijuhendi näidis on koostatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Eesti Haridustehnoloogide Liidu koostöös.

Täname sisendi andmise eest: Airi Aavik, Diana Veskimägi, Ingrid Maadvere, Lehti Pilt, Piret Lehiste, Varje Tipp, Veronika Rogalevitš, Virgo Õitspuu.

Töögruppi juhtis Kerli Požogina (HITSA).

Ametijuhend on lingitud HITSA lehele: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/ht