Liitu võrgustikuga

MTÜ EESTI HARIDUSTEHNOLOOGIDE LIIT koondab erineva haridusastme haridustehnolooge ja haridustehnoloogiast huvitatuid. Liidu liikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik, kes on seotud haridustehnoloogilise tegevusega ja soovib arendada seda ala Eestis

Liidu liikmeks astumiseks:

 1. Tutvu MTÜ Eesti Haridustehnoloogide Liidu põhikirjaga
 2. Tutvu MTÜ Eesti Haridustehnoloogide Liidu liikmeks astumise korraga↓
 3. Otsusta, kui palju soovid panustada ja kas soovid olla täisliige või toetav liige.

 

LIIKMED JA LIIKMEKS ASTUMISE KORD

Liidu liikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik, kes on seotud haridustehnoloogilise tegevusega ja soovib arendada seda ala Eestis. Liidu liikmeks saab avalduse alusel või juhatuse ettepanekul.

Liidu liige võib olla täisliige, toetav liige või auliige.

 1. Täisliige osaleb aktiivselt Liidu tegevustes.
  1. Täisliikmel on õigus
   1. valida ja olla valitud Liidu juhatusse ja töörühmadesse
   2. osaleda hääle- ja sõnaõigusega  Liidu üldkogu koosolekul
   3. esindada juhatuse volitusel Liitu erinevates töörühmades ja üritustel
   4. lahkuda Liidust omal soovil
  2. Täisliige on kohustatud:
   1. järgima Liidu põhikirja ja otsuseid
   2. tasuma sisseastumismaksu ning iga-aastase liikmemaksu kindlaksmääratud ajaks ja suuruses
 2. Toetav liige osaleb liidu tegevuses vaatlejana ja järgib Liidu põhikirja.
  1. Toetaval liikmel puudub hääletusõigus Liidu otsuste vastuvõtmisel.
  2. Toetaval liikmel on õigus avaldada kogukonnas arvamust, osaleda üritustel ja olla Liidu tegemistega kursis.
 3. Auliikmeks nimetamine on Liidu kõrgeim tunnustus isikule, kel on väljapaistvalt suured teened haridustehnoloogia valdkonna arendamisel. Ettepanekuid auliikme staatuse omistamiseks võivad teha Liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb ja kinnitab juhatus.

 

Täisliikmeks astumiseks:

 1. Leia ja märgi Liidu liikmete hulgast kaks soovitajat.
 2. Täita avalduse vorm (EHTL liikmeksasutumise avaldus füüsilisele isikule), digiallkirjasta ja saada haridustehnoloogideliit@gmail.com
 3. Pärast liidu liikmeks vastuvõtmise otsuse teadasaamist kanda hiljemalt kahe nädala jooksul sisseastumis- ja liikmemaks Liidu arveldusarvele EE517700771002782370 LHV pangas. Sisseastumis- ja liikmemaksude määrad.

Täisliikme õigused ja -kohustused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu laekumist Liidu arveldusarvele.

 

Toetavliikmeks astumiseks:

 1. Täida ankeet
 2. E-mailile saadetakse kinnitus liitumise õnnestumise kohta (hiljemalt kahe nädala jooksul).