Eesti Haridustehnoloogide Liit koondab erinevate haridusastmete (alusharidus, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus) haridustehnolooge

Alus- haridus
Üld-haridus
Kutse-haridus
Kõrg-haridus
Mitte-formaal

Liikmelisuse proportsioon haridusastmeti 12.2023 (306 liiget)

Liikmete nimekirjad

Juhatus

Liikmete nimekiri

Juhatuse liikmed (5)

Nimekiri 

Täisliikmed

Liikmete nimekiri

Täisliikmed (58)

Liikmete nimekiri

Toetavliikmed

Liikmete nimekiri

Toetavliikmed (243)

Liikmete nimekiri