Eesti Haridustehnoloogide Liit koondab erinevate haridusastmete (alusharidus, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus) haridustehnolooge

Alus- haridus
Üld-haridus
Kutse-haridus
Kõrg-haridus
Huvi-haridus

Liikmelisuse proportsioon haridusastmeti 04.2020 (179 liiget)

Liikmete nimekirjad

Juhatus

Liikmete nimekiri

Juhatuse liikmed

Nimekiri 

Täisliikmed

Liikmete nimekiri

Täisliikmed

Liikmete nimekiri

Toetavliikmed

Liikmete nimekiri

Toetavliikmed

Liikmete nimekiri

Jaga!