Eesti Haridustehnoloogide Liit koondab erinevate haridusastmete (alusharidus, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus) haridustehnolooge

Alus- haridus
Üld-haridus
Kutse-haridus
Kõrg-haridus
Huvi-haridus

Liikmelisuse proportsioon haridusastmeti 06.2022 (262 liiget)

Liikmete nimekirjad

Juhatus

Liikmete nimekiri

Juhatuse liikmed (6)

Nimekiri 

Täisliikmed

Liikmete nimekiri

Täisliikmed (59)

Liikmete nimekiri

Toetavliikmed

Liikmete nimekiri

Toetavliikmed (203)

Liikmete nimekiri

Jaga!