Töötukassa seminar: Aktiivsed kaasamisvõimalused grupitegevustes veebi teel
10.2020

Koolitaja: Anne Krull

 

Eesti Lastekirjanduse Keskuse koolitus
09.2020

Koolitajad: Kristiina Vaikmets, Diana Veskimägi

 

Tartu huvitegevuse ja huvihariduse toetuse konkursi hindamiskomisjon
10.2020

EHTL esindavad komisjonis: Mikk Oad, Anneli Rumm

 

„DigiEfekt“ projekti juhtkomisjon
06.2020

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Ülikooliga on käivitanud 3-aastase uurimistöö projekti, mille eesmärgiks on üldhariduses kasutatavate digivahendit kasutamise mõju uurimine.

EHTL esindaja: Mart Kimmel

 

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
06.2020

EHTL esindajad: Tiina Kasuk, Diana Veskimägi