„Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ juhtnõukogu moodustamine

Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (digiTAT) tegevuse koordeneerimiseks juhtnõukogu.
11.2020

EHTL esindab nõukogus juhatuse liige Diana Veskimägi ja asendusliikmena Signe Hohense.

Riigieelarvelise toetuse leping

Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Haridustehnoloogide Liit sõlmisid lepingu, mille alusel Haridus- ja Teadusministeerium toetab liidu põhikirjaliste tegevuste elluviimist 10 000 euroga.
10.2020

Digipöörde nõukoda

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega koordineerivad õpilaste digioskuste kasvatamist, digivõimaluste teadlikku ning tarka integreerimist õppetöösse ning hariduse valdkonna infosüsteemide ja e-teenuste arendamist.

Teemavaldkonnad, mida nõukojas arutatakse on:

  • õpilaste digioskuste ja IT-alaste oskuste arendamine;
  • õppeasutuste toetamine digipöörde elluviimisel;
  • e-õppevara kasutuselevõtu toetamine;
  • üleminek e-hindamisele;
  • hariduse valdkonna e-teenuste taristu ja poliitika kujundamine;

EHTL esindavad kohtumistel juhatuse liikmed Varje Tipp, Diana Veskimägi, Signe Hohense.

  1. kohtumine 19.04.2018, teema “Digiõppematerjalid”
  2. kohtumine 14.09.2018, teema “IT oskused”
  3. kohtumine 16.11.2018, teema “E-gümnaasiumi kontseptsioon