Digipöörde nõukoda

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega koordineerivad õpilaste digioskuste kasvatamist, digivõimaluste teadlikku ning tarka integreerimist õppetöösse ning hariduse valdkonna infosüsteemide ja e-teenuste arendamist.

Teemavaldkonnad, mida nõukojas arutatakse on:

  • õpilaste digioskuste ja IT-alaste oskuste arendamine;
  • õppeasutuste toetamine digipöörde elluviimisel;
  • e-õppevara kasutuselevõtu toetamine;
  • üleminek e-hindamisele;
  • hariduse valdkonna e-teenuste taristu ja poliitika kujundamine;

EHTL esindavad kohtumistel juhatuse liikmed Varje Tipp, Diana Veskimägi, Signe Hohense.

  1. kohtumine 19.04.2018, teema “Digiõppematerjalid”
  2. kohtumine 14.09.2018, teema “IT oskused”
  3. kohtumine 16.11.2018, teema “E-gümnaasiumi kontseptsioon
Jaga!