Koostöö HTM ning HITSA -ga

Digipöörde Nõukoda (Haridus- ja Teadusministeerium)

Haridus- ja Teadusministeerium  koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega koordineerivad õpilaste digioskuste kasvatamist, digivõimaluste teadlikku ning tarka integreerimist õppetöösse ning hariduse valdkonna infosüsteemide ja e-teenuste arendamist.

Teemavaldkonnad, mida nõukojas arutatakse on:

 • õpilaste digioskuste ja IT-alaste oskuste arendamine;
 • õppeasutuste  toetamine digipöörde elluviimisel;
 • e-õppevara kasutuselevõtu toetamine;
 • üleminek e-hindamisele;
 • hariduse valdkonna e-teenuste taristu ja poliitika kujundamine;

EHTL esindavad kohtumistel juhatuse liikmed Varje Tipp, Diana Veskimägi, Signe Hohense.

 1. kohtumine 19.04.2018, teema “Digiõppematerjalid”
 2. kohtumine 14.09.2018, teema “IT oskused”
 3. kohtumine 16.11.2018, teema “E-gümnaasiumi kontseptsioon

 

Tehnoloogiaalaste pädevuste ekspertgrupp (HITSA)

EHTL esindavad kohtumistel juhatuse liikmed Varje Tipp, Diana Veskimägi, Tiina Kasuk.

 1. kohtumine 04. september 2018, teema “Ekspertgrupi käesoleva aasta eesmärkides ja tegevustes ning edasistes sihtides  kokkuleppimine”.
 2. kohtumine 5. november 2018, teema “Õpetajate digipädevus – kuidas edasi?”
 3. kohtumine 11. detsember 2018, teema “Digipädevusmudeli raamistik”
 4. kohtumine Skype teel  29. jaanuar 2019, teema “Õpetaja kutsestandardi haridustehnoloogiline valitav kompetents”.
 5. kohtumine 27. märts 2019, teema “Digipädevusmudel”.