Avaleht2024-06-10T19:04:34+03:00

VIIMASED UUDISED

MILLEGA ME TEGELEME

MTÜ EESTI HARIDUSTEHNOLOOGIDE LIIT koondab erineva haridusastme haridustehnolooge ja haridustehnoloogiast huvitatuid. Liidu eesmärk on tõsta haridustehnoloogia-alase tegevuse taset Eestis

Haridustehnoloog on haridusasutuse töötaja, kes omab kaasaegse õpikäsituse ning digitehnoloogia-alast kompetentsi. Haridustehnoloogi ülesandeks on koordineerida digiõppe alast tegevust, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õppijaskonda digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis.

Haridustehnoloogi ameti kirjelduse, VIDEOD ja näidisametijuhendi leiab siit.

  • Liidu liikmetele toimub igal aastal suvekool ja talveseminar. Toimunud ürituste info leiad siit.
  • Koostöös HTM, Innove ja HARNOga koordineeritakse erinevaid haridusvaldkonna digitehnoloogia-alaseid projekte.

E-ÕPPE KESKKONDADE KOGUMIK

HARIDUSTEHNOLOOGIDE LIIDU LIIKMED ON KOKKU KOGUNUD ERINEVAD DIGITAALSED TÖÖVAHENDID JA E-ÕPPEKESKKONNAD ÜHTE BLOGISSE

VAATA KOGUMIKKU

Kui soovid samuti panustada Eesti koolide haridustehnoloogia arengusse, siis

ASTU LIIKMEKS.

Alusta siit
Go to Top