Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus alustab koostöös Koolielu portaali ainemoderaatoritega uuel õppeaastal ainekuude kampaaniat. Õppeaasta on jaotatud ainemoderaatorite vahel kuude kaupa, kuud omakorda ainevaldkondade või teemade kaupa.

Mis toimub ainekuul? Koolielu ainemoderaatorite eestvedamisel viiakse läbi üks veebiseminar või veebikursus Koolielus, tuuakse esile ainevaldkondlikke uudiseid ja kirjutatakse artikleid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise trendidest. Iga nädal tutvustatakse õppetöö läbiviimiseks kasulikke äppe, töövahendeid või veebikeskkondi. Loe täpsemalt.

Septembris ehk alguskuul on luubi all alushariduse, algõpetuse, HEV-teemad ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Ootame õpetajaid osalema alguskuu veebikursusel ja veebiseminaril:

Veebikursus „Nutikalt õue!“
Huvilisi oodatakse 3-nädalasele veebikursusele ehk õppimisüritusele „Nutikalt õue!“, mis toimub 7.-27. septembril 2015 Koolielu portaalis. Õppimisüritusel õpitakse looma maastikumängu Loquiz keskkonnas, samuti luuakse GPS-kunsti kaardi põhjal. Läbiviijateks on Tuuli Koitjärv, Tiia Salm, Kärt Kase ja Anu Peri.

Veebiseminar „HEV õppematerjalid“
Aeg: 15.09.2015 kell 16.00-17.00
Veebiseminaril tutvustatakse õppematerjale, mida sobib kasutada hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisel. Koolituse viivad läbi Tartu Hiie Kooli õppealajuhataja Hene Binsol ja kooli haridustehnoloog ja arvutiõpetaja Mari Tõnisson.

Kristi Semidor 
HITSA Innovatsioonikeskus