Haridustehnoloogide suvekooli teise päeva kokkuvõtte tegi Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse haridustehnoloog Marika Oper: Suvekooli teine päev möödus algusest lõpuni teatri tähe all ja pani tõsiselt proovile haridustehnoloogide loovuse – kõik 10 laudkonda pidid päeva lõpuks lavastama ja üheskoos ette mängima mõne ettevõtlusmaailmast  pärit  juhtumi. Tehti ettevõtlusteatrit.
Päeva juhtis Ettevõtlusteater MTÜ metoodik Diana Tandru. Tegevused jagunesid laias laastus neljaks: ülevaate andmine ettevõtlusteatri olemusest ja ajaloost, metoodika tutvustus, stsenaariumite kirjutamine ja läbimängimine rühmades ning lõpuks oma näidendite esitamine haridustehnoloogide kogukonnale.
Ettevõtlusteater on uudne, muutuvat keskkonda arvestav ja noortele sobiv ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika. Ettevõtlusteatri juured on indiaani kultuuris, mis soosib õppimist lugude kaudu. Mänguline lähenemisviis toetab ettevõtliku hoiaku omaksvõtmist, mida iseloomustab loov ja uuenduslik mõtlemine, esmärgipärane tegutsemine, arukas juhtimine ning võimekus oma ideed ka mõtted tegudeks muuta.
Teatripäeva lõpus toimunud etendused pakkusid rohkelt nalja-naeru. Hämmastusega tuli tõdeda, et kuigi ettevõtlusmaailmast pärit lood olid mõneti kõik sarnased, siis loovus ja ideed, mida rakendati stsenaariumite kirjutamisel, tõid püünele teostuse poolest täiesti erinevad lavastused. Oli minimalismi, oli rohket butafooriat, oli improvisatsiooni ja kohati ilmutasid mõned haridustehnoloogid lausa uskumatut näitlejameisterlikkust. Iga lavastuse järel analüüsis Diana Tandru koos publikuga, mida äsja nähtud loost ettevõtluse-ettevõtlikkuse seisukohast õppida oli.
DSC_1020