Reedel, 4. märtsil 2016 toimus Tallinnas HITSA Nutiklassis esmakordselt haridustehnoloogide nutipäev, mille eesmärgiks oli üheskoos otsida ja katsetada erinevaid õppetööks sobivaid rakendusi. Kohale tuli 18 haridustehnoloogi üle Eesti.

   3
Nutipäeva juhatas sisse Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT projektijuht Argo Ilves, kes tutvustas lähemalt nutiklassi tehnikat, ruumijuhtimissüsteemi ning loengusalvestuste süsteemi ECHO360, suurt huvi pakkusid haridustehnoloogidele erinevad mobiilsed seadmed –  laadimissüsteemid, kaablid, kohvrid, akupangad jm -, mis ühel IT projektijuhil igapäevast tööd lihtsustavad.

2
HITSA ProgeTiigri programmijuht Mari-Liis Peets andis teada äsja avatud uute õppe- ja näidismaterjalide väljatöötamise, uuendamise, tõlkimise ja kohandamise taotlusvoorust, tutvustas ProgeTiigri võrgustikku ning koolituspakkumisi koolidele. Kõige põnevam atraktsioon Nutiklassis oli minirobot Ozobot, mille kasutusvõimalused õppetöös on pea lõputud.

1 
Nutipäeva peaeesmärgi täitmiseks viis GAGi ja HITSA haridustehnoloog Ingrid Maadvere läbi ajurünnaku TeamUpi abil. Kõigepealt pakuti välja kategooriad, milles kõige enam digitaalseid abivahendeid vaja läheks, näiteks video töötlemine, testide keskkonnad, üleslaadimine ja hindamine, plakatite tegemise vahendid, simulatsioonid, animatsioonid, algklassides eesti keele õppimise äpid, esitlused, veebiraamatud, hääletamine, rühmade moodustamine, plagiaadi kontrollimise äpid.

11
Seejärel sai igaüks hääletada, millise kategooria alla ta vahendeid otsima tahab hakata, moodustati rühmad. Töörühmadel tuli endil luua hindamiskriteeriumid (5-10), mille järgi hakati rakendusi hindama. Erinevate platvormide (iOS, android ja Windows) jaoks otsitud rakendused lisati Google Docsi.

4
Nutipäeva lõpus tegi iga rühm kokkuvõtte oma leidudest.
Lisainfo ja nutipäeva tulemused leiab Google Docsist.

Kristi Semidor, HITSA projektijuht