Digimeister_vaike
Digitehnoloogia rakendamine õppetöös võib nii mõnigi kord tunduda köieltantsuna, mis eeldab meisterlikkust igas õpisituatsioonis. Kutsume teid kutsehariduse praktilisele seminarile, mille eesmärgiks on muutunud õpikäsituse ning digitehnoloogia sidumine digipöörde ellukutsumiseks kutseõppeasutuses. Meisterlikkuse saavutamiseks peame jagama oma head kogemust ja aruteludes otsima lahendusi.

Seminari sisuks on praktilised töötoad, mille käigus tutvustatakse häid praktikaid digitehnoloogia kasutamisel.

Kutsehariduse seminar toimub neljapäeval, 25. augustil 2016.a. kell 10-17 Tartu Kutsehariduskeskuses ja on kõikidele osalejatele TASUTA!

Lisainfo: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/digimeister