1  2
16.-17. juunil kohtusid Koolielu ainemoderaatorid Pärnus, et võtta kokku õppeaasta ning alustada uue planeerimist. Õppeaasta jooksul tuli ainemoderaatoritel mitmeid töid teha.
2016. a. valmis HITSA eestvedamisel õpilaste digipädevusmudel, mille koostamisel on võetud aluseks rahvusvaheline DIGCOMP-i raamistik. Pädevusmudel aitab hinnata õpilaste digipädevusi riikliku õppekava kontekstis. Mudeli kasutamise ja õppeprotsessi toetamiseks loodi tegevõpetajatest ja ainemoderaatoritest moodustatud töörühmaga näited, mis aitavad õpetajaid oma ainetes kasutada digivõimalusi ja -vahendeid. Kõik loodud näited on seotud õpilaste digipädevuste osaoskuste saavutamisega.

2015. a. lõpus kaasati Koolielu portaali õppematerjale korrastama autoreid endid. Veebruarist-märtsini korrastasid ülejäänud õppematerjale talgute korras Koolielu ainemoderaatorid, üle vaadati 6500 õppematerjali.

Kooliaasta jooksul korraldati 7 ainekuud. Ainekuudel ilmus 153 temaatilist artiklit ja uudist, toimus 13 veebiseminari, viidi läbi 2 veebikursust, ilmus 28 nädala äppi, tutvustati 9 töövahendit, 9 õpilugu ning toimus 10 projekti/konkurssi ja aktsiooni. Kokkuvõte.

Uuel õppeaastal on plaanis läbi viia 4 teemaveerandit, igal veerandil esitatakse väljakutsed, mida õpetajad-õpilased veerandi jooksul ette võtta saavad. Uut õppeaastat läbiv teema on „Pane tehnoloogia enda kasuks tööle“, mis on ka uue HITSA õpilaskonkursi pealkiri. Proovime lõimida õppeaineid, kooliastmeid, kogukonda.