Koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega valmis haridustehnoloogi näidisametijuhend

Ametijuhendi näidis on koostatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Eesti Haridustehnoloogide Liidu koostöös ning mõeldud kõikidele haridusasutustele vabalt taaskasutamiseks.

Töögruppi juhtis Kerli Požogina (HITSA).

Töögruppi kuulusid EHTL liikmed: Airi Aavik, Diana Veskimägi, Ingrid Maadvere, Lehti Pilt, Piret Lehiste,Varje Tipp, Veronika Rogalevitš, Virgo Õitspuu.

Haridustehnoloogi näidisametijuhend on leitav siit: PDF  .docx

Allikas: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/ht

Jaga!