Ametijuhendi näidis on koostatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Eesti Haridustehnoloogide Liidu koostöös ning mõeldud kõikidele haridusasutustele vabalt taaskasutamiseks.

Töögruppi juhtis Kerli Požogina (HITSA).

Töögruppi kuulusid EHTL liikmed: Airi Aavik, Diana Veskimägi, Ingrid Maadvere, Lehti Pilt, Piret Lehiste,Varje Tipp, Veronika Rogalevitš, Virgo Õitspuu.

Haridustehnoloogi näidisametijuhend on leitav siit: PDF  .docx

Allikas: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/ht