koidula pärnu7
Haridustehnoloogide võrgustiku 14 liiget kogunesid 16. mail 2016 Pärnus, et uurida lähemalt kahte kooli – Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi. Lõpus sai näha ka Vanalinna Põhikooli arvutiklassi.

pärnu1 pärnu3
Pärnu Kuninga Tänava Kooli direktor tutvustas kooli ajalugu ja töökorralduslikke põhimõtteid, IT-juht kooli digivahenditest ja keskkondadest. Kuninga Tänava Põhikool on pika ajalooga väärikas maja, selle kooli esindajad saatsid haridustehnolooge Pärnu linna ajaloo-teemalisi küsimusi lahendama – kasutatav keskkond oli Loquiz. Soovijad said külastada matemaatika, inglise keele ja loodusõpetuse tunde. Näiteks inglise keele tunnis nähtud Nearpod võimaldas õpetajal lihtsal moel õpilaste õpitava sisu esitleda ja tempot reguleerida. Matemaatikatund viidi läbi õues.

pärnu2 pärnu4
Sütevaka erakoolis said haridustehnoloogid proovida Actionboundi abil maja ja Eesti kultuurilooga tutvuda. Direktor näitas külalistele maja ning selgitas kooli tegutsemise alusprintsiipe. Sütevaka Humanitaargümnaasium teeb IKT alal koostööd kõrval asuva Pärnu Vanalinna Põhikooliga, näiteks igasugu huviringide osas.

pärnu5 pärnu6
Mujalt tulnute jaoks oli huvitav näha, kuidas Pärnu kesklinnas ümber Koidula pargi on koondunud põnev koolide ring, kes omavahel tõhusalt koostööd teevad.

Fotod: Kristi Semidor; Koidula foto pärit Wikimediast.