“Küll mul on hea meel, et julgesin abi küsida,” lõppes Laupa Põhikooli õpetajate haridustehnoloogiline nõustamine esimese abiküsija sõnadega.
Maia Lusti aktiivsel eestvedamisel ja Liia Opmanni vaiksel toimetamisel taustal, said õpetajad kahel päeval nõu ja abi distantsõppe paremaks korraldamiseks oma kooli tingimustes. Osales 11 õpetajat Laupa Põhikoolist.
Õpetajad on aktiivsed ja teotahtelised, kui neid vaid kuulata ja õigele rajale aidata. Esimesel päeval andsid haridustehnoloogid Maia ja Liia 4 tunni jooksul ülevaate oma kooli kogemusest ja töökorraldusest kevadisel ja praegusel distantsõppel. Räägiti õnnestumiste kõrval ka ebaõnnestumistest ja nendest õpitud vigadest, mille järel tehti vajalikke muudatusi. Maia selgitas põhjalikult Pae Gümnaasiumi projektipäevade ja -nädalate ettevalmistusest ja läbiviimisest ning kuidas seda kõike saab distantsõppesse üle tuua nii, et õpilased tahavad õppida ja panustavad sellega ise rohkem õppetöösse.
Arutleti Google Classroomi ja Google Meeti kasutamisest. Tutvuti e-Koolikoti, HarID ja sisuloomevahendi H5P-ga. Ühtlasi sai vaadatud veebilehekülge Harno vahenditega e-õppe korraldamiseks. Esimese päeva lõpus jäi ka kodutöö, kus tuli oma valitud vahendiga luua enda aine jaoks vajalik “amps”.
3 päeva hiljem tuli välja, et esimesest veebikohtumisest oli populaarseim sisuloomevahend H5P, millega olid kõik osalejad oma kodutöö teinud. Teine päev oli juba osalejate aktiivsus tuntav, sest konkreetseid küsimusi oli rohkem ja läbi sai proovitud Vocaroo ja Jamboard.
Kogu koolituse algusest lõpuni võtab kokku ühistöövahend Padlet, kuhu sai ülesannete ja katsetuste tulemusi esitada ning nõustajate antud info talletada tuleviku tarbeks.
Nõustajate ootamatu koostöö sujus hästi ja tulemuste põhjal võib öelda, et karta pole midagi, pigem võita.
Aitäh EHTL-le võimaluse eest ennast proovile panna ja võõrastele kasulik olla! Aitäh toetuse ja õigel rajal hoidmise eest!
Майа Луст
Tallinna Pae Gümnaasiumi haridustehnoloog
Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi nooremteadur
Liia Opmann
Tallinna Laagna Gümnaasiumi haridustehnoloog