Täname kõiki, kes märkasid ja esitasid kandidaate, keda tunnustada EHTL tänupreemiaga!
Esitati 13 avaldust, milles oli nimetatud 7 kandidaati.
​EHTL juhatus (D.Veskimägi, A.Aavik, S.Hohense, T.Kasuk ja E.Saare) vaatas üle esitatud kandidaadid ja otsustas eemaldada esitatute hulgast juhatuse liikmed.
Haridustehnoloogia tänupreemia ja tunnustuse pälvisid:
Ingrid Maadvere
Anne Krull
Kristi Metshein
Ly Torn
​​PALJU, PALJU ÕNNE!
Tänupreemia andmist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.