Koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega valmis haridustehnoloogi näidisametijuhend

Ametijuhendi näidis on koostatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Eesti Haridustehnoloogide Liidu koostöös ning mõeldud kõikidele haridusasutustele vabalt taaskasutamiseks.

Töögruppi juhtis Kerli Požogina (HITSA).

Töögruppi kuulusid EHTL liikmed: Airi Aavik, Diana Veskimägi, Ingrid Maadvere, Lehti Pilt, Piret Lehiste,Varje Tipp, Veronika Rogalevitš, Virgo Õitspuu.

Haridustehnoloogi näidisametijuhend on leitav siit: PDF  .docx

Allikas: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/ht

01.02 kohtuti Tallinna Majanduskoolis

01.02 kohtuti Tallinna Majanduskoolis

1. veebruaril 2019 toimus EHTL-i talveseminar Tallinna Majanduskoolis, kus võttis meid vastu Heikki Eljas.

Päev algas tervituskohvi ning Ingridi küpsetatud koogiga ning kohal oli 34 innukat haridustehnoloogi. Avaettekandes rääkis Tiina Kasuk, kuidas liidul läinud on. Meid on juba kokku 131 ning tegevusi on tehtud palju.

Järgmisena sai sõna TLÜ ajuteadlane Grete Arro, kes rääkis meile, kuidas me tegelikult õpime. Tuleb välja, et paljud meie teadmised on tegelikult müüt. Näiteks õpistiile ei ole olemas ja kordamine ei ole tarkuse ema. Kokkuvõttev sõnum on see, et õppides tuleb pingutada, meenutada ja kodeerida.

Pärast ettekannet tutvustas Heikki meile maja ning päris palju aega sai veedetud muuseumis, kus oli välja pandud hulgaliselt vanu IKT seadmeid.

Lõunapausile järgnes meeleolukas Jaanus Kanguri loeng teemal, kuidas mõjutada auditooriumit. Nii palju naerda ei ole ammu saanud. Esinemisel on oluline valida õiged vahendid ning häälestada ennast positiivselt. Anna hirmule nimi ning sul on palju kergem. Mõjule pääsemiseks on kolm kanalit: kehakeel, hääl ja sõnad.

Loomulikult tegeleti ka tuleviku planeerimisega. Erinevates töörühmades arutati meile olulisi teemasid.

Suur tänu korraldajatele meeleoluka päeva eest,
Ingrid Maadvere
Signe Hohense
Anne Krull