Tallinna Tehnikaülikoolis toimus 1. veebruaril 2024 Eesti Haridustehnoloogide Liidu (EHTL) Talveseminar, mis keskendus teemale “Virtuaalsed ja füüsilised õpiruumid”. Seminar tõi kokku haridustehnoloogid, IT-spetsialistid ja teised huvililised. Konverentsi avas Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll, kes rõhutas tehnoloogia kiiret arengut ja selle mõju haridussüsteemile.

EHTLi juhatuse tervitussõnadele järgnes Gert Jervani, Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskonna dekaani ettekanne tehnoloogia tulevikust ja tehisintellektist, kus ta käsitles AI arengut, väljakutseid ja tuleviku väljavaateid. Päeva esimeses sessioonis jagasid esinejad oma kogemusi virtuaalsete ja digitaalsete õpikeskkondadega seoses. Janar Kärner tutvustas virtuaalse reaalsuse ja liitreaalsuse tehnoloogiaid õppetöö kontekstis. Meelis Lang jagas Helmese töötajate koolitamise põhimõtteid ning Kristjan Rebane tutvustas Coursera platvormi, mis pakub mitmekülgset valikut veebikursusi.

Päeva teises sessioonis keskenduti uute tehnoloogiate rakendamisele õppetöös. Margo Loor tutvustas AI avataride kasutamist virtuaalses klassiruumis, Kuldar Kiho jagas kogemusi LMS365 rakendamisest Confido näitel ning Tina Tanurovska tutvustas kahte mängustatud kursust, mille abil saab tõhusalt õppejõude suunata mängustatud elemente õppetöös kasutama.

Pärast lõunasööki tutvustasid Mustamäe Riigigümnaasiumi, Pelgulinna Riigigümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli esindajad oma uute koolimajade projekte, mis on rajatud kaasaegsetele tehnoloogiatele ning pakuvad õpilastele innovaatilist õpikeskkonda. Hendrik Park rääkis koolimajade digitaalsetest mudelitest, mis aitavad visualiseerida ja planeerida õpiruume, ning Jana Liiv ja Laura Herm jagasid praktilisi näiteid õuesõppest, mis on osutunud efektiivseks meetodiks laste ja noorte kaasamiseks. Ian Nairn tutvustas AI tehnoloogia rakendamist klassiruumis Merlyn Mind abil, ning Betra Leesment jagas TalTechi plaane õpperuumide arendamisel. Maria Rahamägi rääkis Edumus Schooli eduloost ja ka väljakutsetest. .

Konverentsi viimases sessioonis osalesid Kaisa Tamkivi, Airi Aavik ja Betra Leesment paneeldiskussioonis “Tuleviku klassiruum”, mida juhtis Kersti Matiisen. Arutelu keskendus olulistele aspektidele nagu tehnoloogia roll, õpetajate roll ja õpilaste oskused.

Talvekooli materjalid leiab siit https://sites.google.com/view/httalvekool2024/materjalid

 

Talveseminari järelpidu toimus Pirosmani restoranis, kus osalejatel oli võimalus suhelda ja kogemusi vahetada.