Haridustehnoloogid külastasid kahte Viljandi kooli

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reedel, 20. novembril 2015 oli haridustehnoloogidel võimalus ühe päeva jooksul külastada kahte Viljandi õppeasutust – Viljandi Kutseõppekeskust ning Viljandi Gümnaasiumi.

df940bb7-0bec-4fb7-bd59-8bd1fabe7aa0.jpg Kristi 2015-11-20 11.20.22 T.Dreier 20151120_111559 M Kirikal 
Viljandi Kutseõppekeskust sai näha Katriin Orasoni juhtimisel. Pärast põhjalikku ekskursiooni kutsekooli ruumes testiti teadmisi vanade heade klikkerite abil.
Viljandi Gümnaasiumis uuriti Marika Anissimovi eestvedamisel gümnaasiumiruume ning õpiti tundma interaktiivsetele tahvlitele sobivat vabavara Open Sankore.

d5fab573-2860-4e94-984d-97ecc8be0b35.jpg Kristi   20151120_140113.jpg M Kirikal

Väljasõidul osales 17 haridustehnoloogi, kes leidsid, et koolikülastusi tuleks teha rohkem – üksteise töödest-tegemistest ülevaate saamine ning üksteiselt nõu küsimine rikastavad.

Heiki Elijase fotod SkyDrive’is.

Uudise fotode autorid Mati Kirikal, Kristi Semidor, Taimi Dreier ja Heiki Elijas. 

Kohtusid kutsekoolide õppekavarühmade-põhised haridustehnoloogid

Neljapäeval, 19. novembril kogunesid Tartu Kutsehariduskeskuses haridustehnoloogide võrgustiku värske allvõrgustik – kutsekoolide õppekavarühmade-põhised haridustehnoloogid. Kohale tulid Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest, Katriin Orason Viljandi Kutseõppekeskusest, Priit Auväärt Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja Katrin Uurman Räpina Aianduskoolist. HITSAst osalesid arutelul Inga Kõue ja Kristi Semidor. Võrgustikku nõustas Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.

Üheskoos arutleti selle üle, kuidas õppekavarühmade õpetajaid IKT kasutamisel paremini suunata, millised on paremad kanalid info edastamiseks ning kogemuste vahetamiseks, mil moel saada parem ülevaade olemasolevatest digitaalsetest õppematerjalidest jpm.