Neljapäeval, 19. novembril kogunesid Tartu Kutsehariduskeskuses haridustehnoloogide võrgustiku värske allvõrgustik – kutsekoolide õppekavarühmade-põhised haridustehnoloogid. Kohale tulid Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest, Katriin Orason Viljandi Kutseõppekeskusest, Priit Auväärt Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja Katrin Uurman Räpina Aianduskoolist. HITSAst osalesid arutelul Inga Kõue ja Kristi Semidor. Võrgustikku nõustas Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.

Üheskoos arutleti selle üle, kuidas õppekavarühmade õpetajaid IKT kasutamisel paremini suunata, millised on paremad kanalid info edastamiseks ning kogemuste vahetamiseks, mil moel saada parem ülevaade olemasolevatest digitaalsetest õppematerjalidest jpm.