Tubli kuu aega pärast sündmust võiks olla hea aeg vaadata üle talvekooli materjalid ja fotod eredamate hetkedega.

Päeva esimene pool toimus Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis (HI). Oma tervituses California Ülikooli Berkeley linnakust kutsus haridustehnoloogia professor Margus Pedaste üles mõtlema selle üle, milline saab olema digitehnoloogiate tähenduslik tulevik ning kuidas võimaldada kestlikku arengut, koostööd ja sügavat õppimist.

Koolitaja Martin Mark rääkis sellisest igapäevasest asjast nagu harjumused. Mis need on, milliseid sa endale sooviksid, millistest tahad vabaneda? Koos vaadati üle mitmed käitumismudelid ja tegeleti oma pisikeste harjumustega (pisikeste harjumuste ABC-ankur, uus pisike tegevus-tähistamine). 

HI doktorant Liisi Pajula rääkis tehnoloogia rollist kestlikkuses. Selle jaoks sisustati ennekõike “kestlikkuse” mõiste ning mõeldi üheskoos selle üle, millist rolli tehnoloogia üleüldse meie eludes mängib. Seejärel vaadeldi, kuidas saaksime indiviidide, kogukondade ning ühiskonnana suhtestuda tehnoloogiaga viisil, mis toetaks kestlikkust.

Tehnoloogiat kujutatakse tihtipeale millegi ülimalt tehnilisena, peamiselt inseneride tööpõlluna. Emanuele Bardone HI haridustehnoloogia keskusest esitas sellisele käsitusele väljakutse ning väitis, et tehnoloogiate tegelik kujundamine ja kasutuselevõtt hariduses sõltub ka tulevikuvisioonidest, milles haridus koos õpetamise ja õppimisega on teadus- ja tehnoloogiasaavutuste valguses ümber mõtestatud. Osa visioone osutuvad küll domineerivamaks ja levinumaks kui teised, ent sellest hoolimata tuleks Emanuele Bardone sõnul anda õppijatele ja nende õpetajatele osana demokraatlikust tavast võimalus väljendada oma visiooni haridusest. Selleks tutvustas Emanuele Bardone “tuleviku töötoa” meetodit, mille abil koolid saavad kujundada omaenda visioone tulevikuharidusest.

Pärast vahepeatust ülikooli botaanikaaia kasvuhoonetes jätkus talvekool ülikooli Delta keskuses.

Ülikooli teaduskoolist tegid ettekande Ana Valdmann, Marki Tihhonova-Kreek ja Kelli Hanschmidt, kes tutvustasid teaduskooli tegemisi õppijate annete arendamisel.
Anne Krull Tartu Rakenduslikust Kolledžist andis ülevaate projektist “Õppijate kaasamise võimalused veebivahendiga AudIT”.
Õppedisainerid Diana Lõvi ja Marju Piir ning õpetamisoskuste konsultandid Airi Niilo ja Katri Kütt jagasid oma kogemusi tulemuslikust koostööst õppejõudude toetamisel ja rääkisid haridustehnoloogide kasvamise võimalustest.
Tehisintellekti töötoas tutvustas Veiko Hani ChatGPT’d ja selle kasutamise võimalusi. Jagati kogemusi ja arutleti.

Järellainetusteks ja muljetamiseks täitus Emajõel lokaal Naiiv.

 

Täname EHTL-i toe eest korraldamisel!
Marju, Diana, Merlin, Tony

Asjassepuutuvaid viiteid: