HITSA haridustehnoloogide ja ainemoderaatorite suvekooli esimene päev Viinistus Ojagunes laias laastus kolmeks: Maailmakohvik (läbiviijaks Inga Kõue), Maalijaht (Ingrid Maadvere) ja Loovuskohvik (Loovuskohvik OÜ).

Pärast saabumist jagunes umbes 70-liikmeline seltskond üheteistkümneks rühmaks ja alata võisid mõttetalgud, alateemadeks „Haridustehnoloogide võrgustik“, „Haridustehnoloog ja loovus“, „Haridustehnoloog ja õppijad“, „Haridustehnoloogilised pädevused“, Uued töövahendid“, Haridustehnoloogi ajaplaneerimine“, Õppejõudude ja õpetajate motiveerimine“, „Haridustehnoloogide motiveerimine“, „Haridustehnoloogide võrgustik“, „Uus Marge Kusmin tutvustab võrgustikkutehnoloogia: tahvlid ja nutiseadmed“ ja innovaatilise teemana „Õpianalüütika“. Igal rühmal oli oma, korraldajate poolt määratud kuraator, kes ühe korra oma asukohta vahetas, s.o iga alateemat käsitles kaks erinevat rühma.

„Maalijaht“ sai võimalikuks tänu keskuses asuvale Eesti kunsti muuseumile, mida tutvustas omanik Jaan Manitski isiklikult. Ülesandeks oli kunstinäitusest pilte teha, seejärel ülesvõtete hulgast kolm taiest välja valida ja need kirjeldavate vihjetena jutukesse peita. Hiljem, pärast õhtusööki jagati jutukesed võistkondade vahel omakorda laiali, et kunstiteosedSuvekooli_Triinukollaaž
vihjete järgi taas üles leida. Kui mõistatused lahendatud, tuli vastused edastada mängu kuraatorile Ingrid Maadverele, lisaks võistkonnast tehtud selfie ja ülesande tagasipeegeldus. Vt maalijahi tulemusi. 

Kui „Maalijaht“ võimaldas kõikvõimalike äppide ja elektrooniliste seadmete  mitmekülgset kasutamist, siis Loovuskohvikus kasutati vaid kümmet sõrme, kääre, paberit, liimi, pliiatsit ja jutuosavust. Iga võistkond pidi vastavalt etteantud teemale teostama presentatsiooni. Teema oli ette antud, abiks kaunis värvitrükis pildiajakirjad, mida igaüks oma tahtmist mööda lõigata ja kollaažiks kleepida võis. Seejärel tuli idee lahti rääkida ja sel viisil kujutletavale tellijale maha müüa.Loovuskohvik

Kokkuvõttes oli esimene päev pikk, tihe ja teguderohke.

Loo kirjutas Aet Mikli Tallinna Inglise Kolledzist.

Piltide autorid: Heikki Eljas ja rühm “Töö on puhkus”