20. juulil sai sõlmitud esimene teenuse osutamise leping SA Innove ja EHTL-i vahel. Lepingu raames esitab EHTL haridustehnoloogilise nõustamise teenust e-õppevara loojatele, kes osalesid SA Innove poolt korraldatud digikogumike loomise hankes.

Kokku esitati taotlusi 21 digikogumiku loomiseks 8 erineva aine raames:
Eesti keel 1
Bioloogia 3
Geograafia 3
Võõrkeeled, kokku 8 (3+3+2)
Käsitöö 3
Muusika 3

Digikogumikud peavad valmis saama 30.09.18.
Nõustajatena saavad oma teenuseid pakkuda kõik Haridustehnoloogide liidu liikmed. Nõustamine on liidu liikmele tasustatud.

Koostöölepingu tegevusi koordineerib EHTL poolt Veronika Rogalevitš. veronik@tlu.ee