12. detsembril toimus haridustehnoloogide külastus Sisekaitseakadeemiasse, kus neid võttis vastu akadeemia haridustehnoloog Vaiko Mäe.

Peale õppeprorektori Ramon Loik tervitussõna  olid külastajad kutsutud  vaatama  vanglakorpuse ja spordihoone ruume, kus Justiitskolledži lektor Krislin Pärt tutvustas vangla õppekambrit ning  tutvustas  vanglate korraldust.  Muuhulgas sai näha kinnipeetud isikute käest konfiskeeritud ja nende poolt käsitsi valmistatud tooteid ning erinevate Eesti vanglate makette. Lisaks avanes haridustehnoloogidel võimalus  jälgida esmaabi õppust ja kadettide turvataktika eksamit õppejõuJüri Kulbin juhendamisel spordikeskuse matisaalis.

O

Spordihoonest suunduti taas õppehoonesse, kus heideti pilk akadeemia raamatukogule ning siis seejärel andis Vaiko ülevaate akadeemiast ning akadeemia tegemistest ja kordaminekutest.  Kaustades nii mitmete haridustehnoloogide kohalolekut,  lasi Vaiko haridustehnoloogidel end  gruppidesse jagada,  et koguda tarkust ja positiivset kriitikat akadeemias valminud digitaalsete õppematerjalide hindamisel.

Peale kerget kehakinnitust järgnes päeva põnevam osa, kui mindi tutvuma akadeemia simulatsiooniklassiga. Akadeemia õppejõud Marek Link  tutvustas professionaalsete pääste- ja piirivalve meeskondade väljaõppeks kasutatavaid simulaatoreid ning lasi haridustehnolooge panna ennast kriminalisti rolli.

 O

Tunni lõpetuseks said kõik osaleda kriisiolukorra lahendamise simulatsioonis, kus igal meeskonnal tuli päästa metsa eksinud väike Siim. Eduka meeskonnatöö tulemusena sai Siim metsast üles leitud ja vanaemale õnnelikult üle antud. Kokkuvõttes andis simulatsioon kogemuse, et igale haridustehnoloogile kulub ära ka oskus hakkama saada erinevates situatsioonides.

Suur  tänu Vaikole ja akadeemia õppejõududele väga sisuka ja põneva päeva eest!

Päeva jooksu tehtud piltide eest tänusõnad Heikki Eljasele. Vaata galeriid