Salvestus: 

Esitlus: https://docs.google.com/presentation/d/1frBLlvPjozdkj0M4OOH58XQBgkH2jJRE2e-yahwN2q4/edit?usp=sharing

Aeg:  28.01.2015 kell 19.00-20.00

Koolitajad: Ingrid Maadvere ja Siret Piir

Teema: “Innovaatilised õpilood”

Õpilugu ehk õpistsenaarium on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad jne. Veebiseminaril tutvustatakse järgnevaid õpilugusid:

  • ​Õuesõppe projekt
  • Õppematerjali loomine
  • Mängu loomine
  • Loo jutustamine

Juttu tuleb ka õpilugude konkursist “Tipptund” http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/tipptund-2015