Salvestus:

Aeg: 27.10.2014 18.00-19.00

Koolitajad: Triin Kangur, Malle Hallimäe, Enelis Linnas, Anneli Rumm, Birgy Lorenz

Veebiseminar on sissejuhatuseks kolmele, paralleelselt toimuvale e-ohutust käsitlevale kursusele. Kursuste esimene õppenädal algab 3. novembril.

Triin Kangur tutvustab Targalt internetis projekti tegevussuundi – teadlikkuse tõstmine (koolitused, materjalid, veeb, politsei).

Abiliin ja vihjeliin – milleks, kellele, mis eesmärgil loodud. Projekti koordinaator Malle Hallimäe Lastekaitse Liidust ja Enelis Linnas Lasteabi telefoni juurest annavad ülevaate nii laste nõustamistelefoni funktsioonist (abiliin) kui ka vihjeliinist (veebipõhine teavitusvõimalus ebaseadusliku ning lastele ebasobiva sisuga veebilehtede kohta).

Anneli Rumm ja Birgy Lorenz tutvustavad 3. novembril algavaid e-ohtuse kursuseid. Juttu tuleb ka õppimisest Moodle keskkonnas.