Salvestus:

Aeg: 05.05.2015 16.00-17.00

Teemad:

  • kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt õpivad hariduslike
    erivajadustega õpilased üldjuhul elukohajärgses koolis ja neile
    on loodud seal vajalikud tingimused
  • õppevarast HEV lastele

Koolitajad: Hene Binsol, Mari Tõnisson