Salvestus: 

Esitlus: bit.ly/pooratud

Aeg: 1.04.2015 kell 19.00-20.00

Koolitajad:  Ingrid Maadvere ja Meeri Sild

Teema: “Õpilugu “Ümberpööratud klassiruum”

Meeri Sild ja Ingrid Maadvere räägivad sellest, mis on õpilugu ja kuidas oma klassi ümber pöörata. Veebiseminari eesmärgiks on julgustada õpetajaid katsetama innovaatilisi õpilugusid ning uut tehnoloogiat. Veebiseminarile on oodatud osalema kõik huvilised, kes tahaksid pööratud klassiruumist rohkem teada saada või kellel on soovi sellel teemal kaasa rääkida.