Kõrghariduse e-õppe spetsialistide kohtumine toimus 8. detsembril Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Arutasime õpianalüütika rakendamisvõimalusi kõrgkoolides, eelkõige TTK juba käimasoleva projekti raames, arutlesime koolituste teemal Anne Rosenbergiga Viru Keemia Grupist, kes tutvustas meile ettevõtete personalikoolituse strateegiaid ja alles juurutamisel tarkvara Coursyt, Sille Paas TalTechis rääkis värsketest AI lahendustest nolej.io ja H5P Smart Import, mis muudavad nii õppejõu kui ka õppedisaineri töö lihtsamaks kuruste disainimisel. Ülevaate Moodle ülemaailmsest konverentsist MoodleMoot Global andis Hele-Mai Kaupmees Tartu Ülikoolist.

Kava:

10.30-11.00 Kogunemine, tervituskohv ja -tee

11.00-11.05 Tervitused ja päevakava

11.05-11.50 Töötajate arendamine ja uue töötaja juhendamine VKG-s (Anne Rosenberg)

11.50-12.30 Alustavate õppejõudude toetamise kogemuste jagamine: mis töötab ja mis mitte (Britt Petjärv ja Raili Juurikas)

12.30-13.00 Kokkuvõte Moodle konverentsist (Hele-Mai Kaupmees, TÜ)

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.00 TTK alustava õppejõu ja õpianalüütika abikursuste analüüs ja heade mõtete jagamine nende edasiarendamiseks (Oksana Labanova ja Anne Uukkivi)

15.00-15.30 nolej.io (Sille Paas, TalTech)

15.30-16.00 TTK majatuur

Suur tänu Anne Uukkivile ja kogu TTK meeskonnale korraldamise ja võõrustamise eest!