21. augustil 2013 sai alguse järjekordne suvekool, mille teemaks on seekord “Kui tahad jõuda kiiresti… mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele… läheme koos.”

Kolme päeva jooksul:

  • Saavad Eesti haridustehnoloogid ülevaate Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja haridustehnoloogide võrgustiku tegevustest ning osalevad vastavasisulistes aruteludes.
  • Jagatakse parimaid praktikaid, kuidas kasutada erinevaid vahendeid ja mänge õppetöös.
  • Õpitakse üheskoos looma lavastatud fotosid õppetöö toetamiseks.

  • Luuakse meeskonnatööna kvaliteedijuhendile vastavaid õpiobjekte.

Vaata täpsemalt toimuva suvekooli kohta lehelt Suvekool 2013.