Seekordse talvekooli põhiteemadeks oli õppija personaalsuse märkamine ja toetamine ning personaalse õpitee loomise võimalused.

Möödunud on järgmine COVID-19 kevad, kus distantsõpe on kõiki haridustehnolooge pannud keerukasse olukorda ja õpetajaid hindama haridustehnoloogi tuge. Kuidas aga toetada õpilast haridustehnoloogiliste vahendite abil, unustamata tema personaalsust? Mis on personaalne õpitee ja kuidas seda rakendada? Kuulasime praktikuid ja analüütikuid, kes on antud valdkonda uurinud, personaalset õpiteed oma töös kasutanud. Saime ideid, asjakohast nõu ja soovitusi.

Kogu talvekool pidi esialgu toimuma ühepäevase kohtumisena Luua Metsanduskoolis. COVID-19 levikust tingitud piirangud aga ei lubanud meil planeeritut ellu viia. Nii saimegi kokku hoopis Teams’i vahendusel.

Ettekanded

 • Talvekooli peaesinejaks oli Harno analüütik Einar Rull. Tema ettekanne oli väga sisutihe – ta rääkis personaliseeritud õppe olemusest ja mõjust õppijale.
  Materjalid on kättesaadavad SIIT
 • Soojenduse tegi talle Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu, kes tutvustas metsanduskoolis just alanud “Tulevikukooli” projektiga seotud kooli õppekorralduse muutmise pilootprojekti. Tutvustatud projekti sisuks oli samuti eelkõige just õppija personaalse õpitee kujundamine ning antud kontekstis õppija igakülgne toetamine.
  Esitlus on kättesaadav  SIIT

Pärastlõunal sai iga osaleja valida kolme praktilise töötoa vahel. Needki olid seotud personaliseeritud õppega.

 • Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest viis läbi töötoa teemal “Personaliseeritud õppe võimalikkusest Moodle´is”.
  Esitlus on kättesaadav SIIT 
 • Viko Kõva tutvustas personaliseeritud õpitee võimalusi Microsoft’i teenuste abil.
 • Mari Tõnisson Tartu Hiie koolist viis läbi töötoa teemal “Individuaalsus distants- ja hübriidõppes”.
  Esitlus on kättesaadav SIIT

Päev lõppes väikese kokkuvõtte ja muljete ning talvekooli käigus tekkinud mõtete vahetamisega.

Talvekooli läbiviijad tänavad kõiki ettekandjaid ning osalejaid positiivsuse ja aktiivse kaasalöömise eest.

Kõik talvekooli materjalid kättesaadavad SIIT

Riina Tralla (Luua MK)
Katrin Uurman (Räpina AK)
Anne Krull (Tartu KHK)