8. augustil võtsid haridustehnoloogid üle Eesti ette sõidu Ida-Virumaale, kus Sillamäel Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses toimus kahe päeva jooksul EHtL´i kuues suvekool. 

Avaesineja Argo Alaniit ettevõttest GreenDice rääkis digitaalsest ebavõrdsusest ja keskkonna hoidmisest ja pani mõtlema, kuidas nende probleemide lahendamisega tegeleda. Erinevates töötubades sai rohkem teada õppedisaini ja õppeprotsessi planeerimise, portfoolio loomise, multikultuurse klassiruumi ja e-õppe kohta Eesti Energias, samuti Google´i ning Moodle´i rakenduste lisavõimaluste kohta. AI kogemuskohvikus arutleti tehisintellekti arenguga seonduvaid küsimusi. Praktilistes töötubades sai lühifilme luua, küberteadlikkust testida, katsetada uusi robootika vahendeid ja VR seadmeid ning lahendada teadusega seotud probleemülesandeid. Liikumisaastale sobivalt oli ka ennast võimalik proovile panna kombineeritud liikumisrajal ja ümbruskonnas orienteerudes. 

Õhtul käidi giidi juhendamisel tutvumas Narva Veneetsia ja Kreenholmi Manufaktuuriga ning loomulikult leiti aega jalutamaks Narva ja Sillamäe imelistel promenaadidel. Suvekoolis sai kolleegidega suhelda, suvepuhkusest vaikselt end töömõtetele häälestada ja uueks õppeaastaks inspiratsiooni koguda. 

Viited suvekooli ettekannetele on lisatud kavasse

Suur tänu korraldajatele Natalja, Margit, Kristi, Heikki, Erki ja aitäh kõigile osalejatele aktiivse ja särasilmse osavõtu eest!