toosikannu DSC_0036 copy

 Fotol Toosikannu Puhkekeskus

Juba  alates 2006. aastast toimuvas haridustehnoloogide talvekoolis,  seekord Türi lähistel Toosikannu Puhkekeskuses, sai taas kokku pidevalt muutuv, arenev,  EITSA ning Tiigrihüppe SA ühinemise tulemusena HITSA Innovatsioonikeskuse laienev haridustehnoloogide kogukond.  Osalejaid oli pea poolsada ning sel talvel  osales kolmepäevasel üritusel, lisaks kõrg- ja kutsekoolide haridustehnoloogidele,  märkimisväärne hulk haridustehnoloogiainimesi üldhariduskoolidest ja alusharidusasutustest.

 Mängude päev

mangud mang

Vasakul Aleksei Razin (The Game Club), paremal talvekooli osalejad

Esimese päeva täitis  mängude koolitus, mida juhtis Aleksei Razin koolitus- ja meelelahutusagentuurist The Game Club. The Game Club viib läbi meelelahutuslikke üritusi, mis koosnevad vähemalt 50% ulatuses interaktiivsetest autorimängudest, mille loomiseks on ettevõtte meeskond välja töötanud mängudisaini algoritmi ja mudeli, mida Aleksei Razin tutvustas talvekoolis osalejatele.  Koolituse jooksul vaheldusid loomingulised ülesanded meeleolukate ühismängudega ning päeva lõpuks  esitleti  grupitööna algoritmi järgi planeeritud ja välja mõeldud mänge.  Koolituspäeva lõpetas jäädmurdev kallistustering “Cherchez la Femme”.

Kogemuse jagamise päev

opet vamps

Vasakul Kadri Laup, paremal Valdek Putkemaa 

Talvekooli teise päeva juhatas sisse  GAGi ja HITSA Innovatsioonikeskuse haridustehnoloogi Ingrid Maadvere poolt juhitud haridustehnoloogide võrgustiku sessioon, kus rühmades pakuti välja teemasid töötubadeks, mikroprojektideks, koolitusteks, veebiseminarideks ning kogukondlikeks aruteludeks, ideid koolielu portaali parendamiseks ja suvekooli kavva. Mati kutsus kõiki külla Eesti Mereakadeemiasse.

 Võrgustiku sessiooni ja kohvipausi järel sai sõna Erki Urva – talvekooli korraldava Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) juhatuse esimees. Oma ettekandes rääkis Erki  Urva EEneti, EITSA ja Tiigrihüppe SA ühinemise tulemusel tekkinud HITSA saamisprotsessist, tutvustas struktuuri, tegevusi, asukohta ning HITSA 2014-2020 strateegiat – visiooni, missiooni ja rolli haridusministeeriumi ja  haridusasutuste partnerina ning tegevussuundi ja mõõdikuid strateegiliste eesmärkide täitmiseks – iga haridustaseme lõpetajatele tagatakse tänapäevased digipädevused ning IKT tark kasutamine õpetamises ja õppimises ja õppetöö korraldamises õppe kvaliteedi tõstmisel.

ht vahendid

Vasakul Marika Oper, paremal Urmas Tokko

Pealelõunal toimus HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuhi Karel Zova juhtimisel uute vahendite tutvustussessioon “Uued leiud”. Vahenditele jagati punkte, ning enim punkte saanud vahendeid tutvustati  ettekannete lõpus ka põhjalikumalt. Vaata kõiki uusi leide SIIT.

 “Uued leiud”punktijagamisvõistluse võitjaks ja rahva lemmikuks osutus Laine Aluoja, Mari Tõnissoni ja Lii Nuudi esitletud lihtsate hariduslike interaktiivsete äppide keskkond http://learningapps.org/, mis võimaldab kasutada valmisäppe ning  luua neid ise,  hallata klasse, jälgida õpilaste tegemisi, kasutada koostöövahendeid ning  palju muud.

 Praktiline päev

kolmas publik

Vasakul Toosikannu Aidamaja, paremal HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuhid

Teisel päeval jaguneti kahte töötuppa: Infotehnoloogia Kolledži haridustehnoloogi Juri Tretjakovi läbiviidud Moodle 2.6 töötuppa ning kohanduva veebidisaini (responsive design) meistriklassi, mida juhendas Rene Rebane UX disaini ettevõttest Trinidad Consulting. Rene rääkis kohalduvast veebist ja seadmete piirangutest, kõikjal olevast arvutist (ubiquitous computing), tutvustas kohanduva veebi valmistamiseks mõeldud raamistikku getbootsrap.com ning algatas arutelu kasutajaliidese ja laiemalt arvutiseadmete tulevikuarengutest.

kolmas-2  

Esiplaanil Valdek Putkemaa ja Mati Kirikal

Peale kohvipausi ühineti 2014. aasta talvekooli viimasesse, HITSA Infosüsteeide Arenduskeskuse projektijuhi Marko Puusaare poolt läbiviidud veebiseminaride töötuppa, kus räägiti sellest, millised on etapid veebiseminari läbiviimisel , tutvustati  ning prooviti üheskoos BigBlueButton veebiseminaride keskkonda. Kellel asi töötoas segaseks jäi, lubasid Marko ja Ingrid teha edaspidi individuaalset BigBlueButton-nõustamist.

Talvekooli lõpetavas sõnavõtus  tutvustasid HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuhid Inga Kõue ja Karel Zova käimasolevaid  HITSA projekte, kus ka haridustehnoloogid saaksid  panustada. Kutsuti kõiki üles aktiivselt osalema ka suvekoolis ning  külastama peagi üheskoos  Mereakadeemiat.

Aitäh meile kõigile ja kohtumisteni!

Kokkuvõtte kirjutas Ruth Randoja, Tallinna Ülikool Haapsalu Kolledz

Pilte talvekoolist leiad SIIT