“Käidud rada ei vii uuele karjamaale*. Hakkaja haridustehnoloog valib ise oma tee”

                                                                                                                         *Indira Gandhi          


NB! Suvekool on lõppenud!

Esitlused ja kokkuvõtte leiad SIIT                                                      

roosta

Allikas: Roosta Puhkeküla erakogu

Toimumise aeg: 17.-19. august 2015

Koht: Roosta Puhkeküla (Elbiku, Noarootsi vald, Läänemaa)

Sihtrühm: kõikide haridustasemete haridustehnoloogid või nende kohusetäitjad, kes täidavad haridustehnoloogi tööülesandeid oma põhitöökohal ning HITSA ainemoderaatorid.

Eesmärk: Suvekooli eesmärk on arendada haridustehnoloogide ettevõtlikkuspädevust ning oskust rakendada tehnoloogiavahendeid õppetöös. Ettevõtlikkuspädevus tähendab suutlikkust ideid luua ja neid ellu viia. Haridustehnoloogi ülesanne on olla hakkaja ja ettevõtlik nõuandja, kes haarab endaga kaasa teisi ning innustab kasutama uudseid lahendusi.

Suvekooliga soovime motiveerida haridustehnolooge ja laiendada võrgustiku tööd, et oleks tagatud digiajastu strateegiline arendus haridusasutustes.

Päevateemad:

 • Haridustehnoloogide võrgustiku tegemised. Vaadatakse üle saavutused ning seatakse järgmise poole aasta sihte.
 • Uued leiud. Seekord pühendame traditsiooniliseks saanud uute töövahendite avastamisele rohkem aega. Põnevate äppide ja veebikeskkondadega tutvumist hõlbustavad  meie osalejate poolt koostatud juhendid.
 • Ideest teostuseni ühe päevaga. Ettevõtlusteatri koolitus toetab ettevõtliku hoiaku omaksvõtmist, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, eesmärgipärane tegutsemine, arukas juhtimine ning võimekus oma ideed ja mõtted tegudeks muuta, mida läheb vaja igal haridustehnoloogil. Päeva eesmärk on tekitada ettevõtjalikku huvi ja anda julgust esitada oma ideid igapäevatöös läbi mänguliste stsenaariumite. Päeva lõpus saame tutvuda huvitavate projektiideedega!

Paralleelsed töötoad:

 • Creating Multimedia for Your Digital Classroom (inglise keeles). Paul Beaudoin, PhD – Online Education Specialist and 2015 Fulbright Scholar in Estonia 
  Whether you are preparing a student tutorial in your subject or getting ready to “flip your classroom” the 21st century teacher must be able to create and work with multimedia.  Using free tools, this participation workshop will show you how to create the digital materials necessary for your lesson plan and even show you ways to have your students create multimedia for you!
  A laptop will be useful as you will be making a multimedia presentation during this workshop with materials provided by the facilitator.  You will also receive a checklist of useful free software to have on your computer for using in the workshop.
 • Microsofti töötuba – OneNote Class Notebook Creator (Office365)
  Argo Ilves, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus                                                                                 Sharepoint 2013 ja Office 365 baasil õppetöö ühistöövahendina toimiv OneNote Class Notebook Creator võimaldab õpetajatel kokku panna õpilaste jaoks ühistöö ala, üles laadida õpetajate loodud materjalid, testid ning kõik muu vajaliku. Vahend võimaldab kiiremini koguda koduseid ülesandeid ja neid hinnata. Kogu õppetöö on koondatud ühte kohta koos ühistöö ja individuaalsete õpetamise võimalustega.
  Töötoas vaatame üle peamised võimalused:
  -Õpilase Notebook, mis on nähtav vaid õppijale ja õpetajale, kuid mitte teistele õpilastele.
  -Sisuhoidla, kuhu õpetaja saab üles panna kõik õpematerjalid ja muu vajaliku info.
  -Koostöö ala, kus saavad kõik osaleda ja ühiselt panustada õppetöös.
  Osalemiseks on vajalik oma sülearvuti.
 • Pildikeele esteetika workshop. Aivar Pihelgas , Fotoakadeemia OÜ.
  Töötoa teoreetilises pooles teeme selgeks mõned pildi kompositsiooni kohta kirjutatud ja kirjutamata reeglid.  Anname ülevaate ka tänapäevastest moodsatest nutikatest tehnilistest vahenditest, mille abil fotograafilise kujutise loomine on muudetud lihtsaks ja meeliköitvaks tegevuseks. Praktilises pooles püüame teoorias nähtule leida kinnituse. Pildistame erinevates situatsioonides ning püüame välistingimustes lihtsate abivahenditega muuta valgusolukorda meile sobivas suunas. Töötoas osalemiseks on vaja iOS või Android op.süsteemiga kaameraga nutiseadet.

Samasisulised töötoad tulevad kordusena teise sessiooni ajal. Igasse töötuppa saab registreeruda maksimaalselt 27 inimest. Töötoa osalejate arvu täitumisel on korraldajal õigus jaotada osalejad võrdselt töötubade vahel.

Päevakava: Vaata ja soovi korral prindi välja suvekooli päevakava.

Registreerimine ON LÕPPENUD

Bussiinfo:

 • Buss Tallinnast väljub kell  8.15 HITSA kontori eest, aadressil Akadeemia tee 21/1. Teine peatus tuleb kesklinnas, Solarise juures, kust buss lahkub kell 8.45. Kolmas Tallinna peatus tuleb Laagris, Statoili bensiinijaama kõrvalolevas peatuses kell 9.15.
 • Buss Tartust väljub Vanemuise parklast kell 6.15 ning teeb peatusi Puhu ristis (orienteeruv aeg kell 7.00) ja Türi linnas keskväljakul Kaubamaja ees (orienteeruvalt kell 7.45)  ja Raplas (Välja tänaval Mahlamäe bussipeatuses), orienteeruv kellaaeg 8.30.

Osalemise tingimused:

 • Suvekoolis osalemine on tasuta. Tasuta osalemine sisaldab seminari, majutust, toitlustust, tellitud bussitransporti.
 • Suvekooli tasuta osalemise tingimuseks on, et osaletakse kõigil kolmel päeval ning liitutakse haridustehnoloogide võrgustikuga (juhul kui ei ole veel võrgustiku liige).
 • Suvekooli mitteilmumisel ja teatamata jätmisel või poole pealt lahkumisel (v.a mõjuvatel põhjustel) tuleb osalejal tasuda Suvekooli korraldamisega seotud osaleja kulu 150 EUR-i.
 • Juhul kui olete Suvekooli registreerunud, kuid soovite osalemise tühistada, siis viimane tähtaeg on 11. august 2015

Küsimuste korral võta ühendust:

Julia Šmakova

HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
e-post julia.smakova@hitsa.ee
mobiil 588 55 481