LÄBIMÕELDUD ÕPPEPROTSESS VIIB OODATUD TULEMUSTENI

Toimumise aeg: 22. – 24. august 2012

Koht:  Voore külalistemaja (Voore, Saare vald 49302, Jõgeva maakond)

Eesmärk: Haridustehnoloogide suvekoolis osalemine võimaldab õppida sõnastama õpiväljundeid ning valima nende saavutamiseks sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid. Räägime õppeprotsessi kavandamisest läbi teoreetiliste ja praktiliste tegevuste:

  • õpiväljundite sõnastamise põhimõtetest,
  • sobiva õpetamismeetodi kasutamisest õppematerjali edastamiseks, kinnistamiseks ja kontrollimiseks,
  • hindamismeetodi valimisest ja -kriteeriumite sõnastamisest õpiväljundi saavutamise kontrollimiseks.

Teemad (tutvu suvekooli kavaga):

  • Väljundipõhine õpe;
  • Õppemeetodid õpiväljundite saavutamiseks;
  • Õppimist soodustava keskkonna loomine ja õpiülesannete koostamine (teemad täpsustuvad);
  • Praktilised töötoad.

Sihtrühm:  Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli haridustehnoloogid

Lisainfo: Seminaril osalejatele on garanteeritud majutus ja toitlustus seminarikohas, koolitusmaterjalid ning soovi korral transport Tallinnast või Tartust seminarikohta ja tagasi.

Materjalid:

  • Väljundipõhine õpe (Siret Rutiku) – slaidid
  • Õppemeetodid õpiväljundite saavutamiseks (Piret Luik) – slaidid
  • Õpiülesannete koostamine õppimist soodustava keskkonna loomisel (Piret Jeedas) – slaidid