Kutsume kõiki 7.-12. Klassi õpilasi osalema esimeses interaktiivses live-koolitunnis, kus teadusuuringuid appi võttes arutleme, milline on tegelikult tõhus õppimine. Õpetajal on suurepärane võimalus suunata õpilasi tunnis osalema ainetunni raames. Esimese live-tunni lõpus esitatakse õpilastele märkamisülesanne ning järgmisel nädalal toimub tunni 2.osa, kuhu kaasatakse ka aktiivsemalt ülesandes osalenud õpilasi.

Tund kantakse üle Inspira kanalis, mis on leitav Telia TVs, www.teliatv.ee ja Telia TV äpist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Youtube’i kanalis https://youtu.be/UWiXqW-_E5c

Tallinna Ülikooli õppejõud Kriste Talving ja Grete Arro võtavad fookusesse õppimise illusioonid, tõhusad mälu- ja õpistrateegiad ning õppimist toetavad ja takistavad tegurid.

Vaata järele