Laupäeval, 24. jaanuaril külastasid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse eestvedamisel kaheksa erinevate õppeasutuste haridustehnoloogi ja aineõpetajat Helsingis Educa haridusmessi.

educa

Eestlasi kohtas messil teisigi – Soome suurima haridusmessi külastamine on iga-aastaseks traditsiooniks saanud ka paljudele Eesti haridusametnikele, koolijuhtidele ja õpetajatele.

Educa külastajatele avaldas muljet messil pakutava mitmekülgsus. „Ampluaa oli ikka üsna lai,“ kiitis Heikki Eljas Tallinna Majanduskoolist. „See oli tõeline õpetajatele mõeldud üritus, kus igale haridustasemele leidus midagi. Toimusid loengud ja seminarid, ülikoolid tutvustasid õppimisvõimalusi, nägi õpikukirjastuste väljapanekuid, kusagil olid isegi müügiletid arendavate mänguasjadega, keegi viis läbi tervisevõimlemist jne. Samas tehnoloogilisi lahendusi ei pakutud nii palju, kui esialgu arvasin.“

Loe edasi messikülastajate kogetu kohta Koolielu portaalist.

Educa haridusmessil käisid: Heikki Eljas Tallinna Majanduskoolist, Anne Kalmus Paikuse Põhikoolist, Siret Lahemaa Lauka Põhikoolist, Anu Peri Tuule Lasteaiast, Veronika Rogalevitš Tallinna Ülikoolist, Anneli Rumm Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor, Tiia Salm Jäneda Koolist, Urmas Tokko Tartu Tamme Gümnaasiumist ja Kristi Semidor Hariduse Infotehnoloogias Sihtasutusest.

Heikki Eljase fotod Educa kaustas.