Oktoobri viimasel reedel kogunesid Koolielu portaali ainemoderaatorid HITSA Nutiklassi, et arutleda üheskoos käesoleva õppeaasta plaane. Kokku tuli 23 ainemoderaatorit üle Eesti, mõned osalesid Skype’i vahendusel.
Ainemoderaatorid am2 am3
Nutiklass soosib teistmoodi mõtlemist ja kõrvalseisjaks jääda kellelgi ei lasta. Kõigepealt tuli ainemoderaatoritel kahes võistkonnas HITSA töötajate Inga Kõue ja Mari-Liis Peetsi juhendamisel täita neli ülesannet: LEGO klotsidest tuli ehitada ainemoderaatori mudel, kokku tuli panna LEGO WeDo alligaator ning käivitada esimene programm, Bee-Bot robotitega tuli läbida õppematil juhise järgi teekond ning Makey Makey-kontrolleritega ühendatud õuna-pillil pidi mängima „Rongisõidu“ meloodia kaht esimest salmi. Mängitu tuli ka filmida ning teistele esitada. Kõike seda tuli teha 20 minuti jooksul, mis tähendas korralikku tööde jaotust ning strateegilise plaani koostamist.
am5 am4 am6
Seejärel sai arutleda tehtud tööde ning tulevikuplaanide üle. Alates septembrist Koolielu portaalis toimuv ainekuude kampaania on Koolielu külastatavust suurendanud. Tänaseks on toimunud kaks ainekuud – septembris olid luubi all alusharidus, algõpetus ja HEV-teemad, oktoobris keskenduti IKT-võimaluste kasutamisele kunstiõpetuses, muusikaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Novembris algab reaal- ja tehnoloogiaainete kuu. Koolielu portaali peatoimetaja Laura Vetiku sõnul on ainekuude-teemalised uudised ja artiklid väga populaarsed.

HITSA projektijuht Kristi Semidor tutvustas koos HITSA IT projektijuhi Ave Rannaga ainemoderaatoritele ideed korraldada Koolielu portaali kasutajate hulgas õppematerjalide korrastamise aktsioon. Ettevalmistused selleks käivad, eesmärk on korrastada kõik Koolielu õppematerjalide repositooriumis olevad õppematerjalid.

Kristi Semidor, HITSA projektijuht