Aeg: esmaspäev, 15. veebruar 2016 kell 19.00
Teema: Seksuaalkasvatuse metoodikad
Koolitaja: Eva Palk

Eva Palk, kes on Koolielu portaali inimeseõpetuse ainemoderaator ning töötab õpetajana Pärnu-Jaagupi, Pärnu Koidula Gümnaasiumis ning Pärnu Ühisgümnaasiumis, viib läbi seksuaalkasvatuse metoodikate teemalise veebiseminari.

Veebiseminar toimub Koolielu sotsiaalainete kuu raames.

Veebiseminari lingid
Seksuaalkasvatuse käsitlus kooliastmeti

Soolised stereotüübid
Hea materjal ENÜ  soolise võrdõiguslikkuse teemade käsitlemine põhikoolis ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses
http://www.enu.ee/lisa/479_soostereotyybid.pdf
http://tnk.tartu.ee/0soorollidest.html
http://www.sm.ee/et/sooline-vordoiguslikkus

SM kampaania
http://www.stereotyyp.ee/soolise-vordoigluslikkuse-teavituskampaania

Piret Räni
http://www.kunstikeskus.ee/new/galerii/naitus/piret_rani.htm

Seksistlikud reklaamid:
http://naine24.postimees.ee/2735346/video-seksistlikud-reklaamid-kus-mehed-astuvad-naiste-rolli
http://www.stereotyyp.ee/klipid

Minu aine kodulehel stereotüüpsed reklaamid: http://perekonnaopetus.weebly.com/naised-mehed-votilderdotildeiguslikkus.html
https://www.amor.ee/Seksuaalsus_ja_seks_1_1/Seksuaalsus_1/Mis_on_seks/

Seksuaalõigused
https://www.estl.ee/seksuaaltervis-ja-%C3%B5igused/seksuaal%C3%B5igused/

Seksuaalne areng. Seksuaalsuse trepiastmed
http://lft.ee/admin/upload/files/Seksuaalkasvatus_II_ja_III_kooliaste_est.pdf

Turvaline seksuaalsuhe
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/3778/minikursus4.zip/index.html
http://www.meelespea.net/

AMOR.ee Foorum
https://www.amor.ee/FOORUM

suhtlusspikker
http://hiv.ee/et/Kondoomiga-seks/suhtlusspikker
http://hiv.ee/kummonseks/et/videos

Kondoomi kasutamise õpetus youtube video
https://www.youtube.com/watch?v=NJmM5cN2y-o
http://www.kliinikum.ee/attachments/article/528/turvaline_seks.pdf

Nõu ja abi, internetinõustamine
https://www.amor.ee/http://amor.ee/kysi_nou1
http://noorte.kliinik.ee/
http://www.mees.eu/
http://noortehaal.delfi.ee/news/amor/
http://www.lasteabi.ee/
https://www.facebook.com/seksuaalterviseliit?fref=ts
https://www.estl.ee/jagatud-lood/jaga-enda-lugu/?m=664