Oktoobrikuu viimasel päeval kogunesid Koolielu portaali ainemoderaatorid – haridustehnoloogide võrgustiku liikmed – Narva-Jõesuus, et teha aastast kokkuvõtteid ning plaane uueks aastaks.

Koolielu portaalil on praegu 11954 kasutajat, aasta algusest on lisandunud 886 uut kasutajat. Ainemoderaatorid tahaksid edaspidi paremini esile tõsta aktiivsemaid portaali kasutajaid – kaasautoreid ja õppematerjalide loojaid.

Võrreldes 2013. aastaga on portaali lisatavate õppematerjalide arv tuntavalt vähenenud. Näiteks kui 2013. a. toimetati aasta jooksul 794 õppematerjali, siis 2014. a. kümne kuu jooksul oli toimetatud õppematerjalide arvuks 376. Ainemoderaatorid leidsid ühiselt, et õpetajate  atesteerimise süsteemi kadumine annab tunda ka portaali õppematerjalide osas – kuna õpetajad ei pea enam atesteerimiseks tõendeid koguma, ei ole suuremal osal neist ka motivatsiooni oma loodut jagada.

IKT vahendite kasutamise populariseerimiseks ja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste  tõstmiseks viivad ainemoderaatorid läbi ise rohkem veebiseminare ning veebipõhiseid kursuseid Koolielu portaalis. Kaaluda võiks veebiseminaride loomist õpilastele mõne ainealase teema õpetamiseks, samuti võiks lisaks aineülestele veebipõhistele kursustele luua ka ainepõhiseid kursusi

Seminaril viidi läbi kolm töötuba. Siret Lahemaa Lauka Põhikoolist õpetas kasutama ekraaniviisoreid My Brainshark  ja Screencast-o-matic . Ingrid Maadvere rääkis õpistsenaariumide loomisest. Laine Aluoja Türi Põhikoolist õpetas osalejatele äppide loomise võimalust App Inventori abil – prooviti luua kõnelevat äppi ning küsimustiku äppi.

Muide – pärast seminari tehti uuendus ka Koolielu õppevara repositooriumis Waramu – nüüd saab õppematerjali lisaja valida õppematerjali tüübina ka rakendust ehk äppi.

Foto

 

Kristi Semidor,
HITSA sisutootmise valdkonna projektijuht