TED Ed

TED Ed

TED Ed võimaldab video juurde (saab valmistada ka videolõiku, st lühendada) luua huvitavad ülesanded ( watch=sissejuhatus, think= lühike küsitlus, Dig Deeper= lisamaterjali lisamine, Discuss= võimalus diskuteerida, And Finally=kas kirjutada kokkuvõte või uusi sõnu jne ja jagada seda veebis. Saab edukalt teha ka paaris- või grupi- või projekti- või kodutööd. Õpilane saab ülesande lingi ja olles…

Hinda
Print Friendly

Print Friendly

Print Friendly-ga saab veebimaterjali välja printida ilma reklaamide, fotode, linkide, kommentaaride ja muu sellisega. https://www.printfriendly.com/ Juhend: kleebi prinditava materjali veebiaadress vastavale reale, klõpsa eelvaatele, kus saad lihtsalt ebasoovitule klõpsates selle eemaldada. Võimalik välja printida,vormistada pdf-na, saata meilitsi ja ka natuke teksti töödelda. Hinda

Hinda
PDFescape

PDFescape

PDFescape-ga saab toimetada pdf-faililide klassikalist tekstitöötlust veebis: tekste, pilte,kujundeid ja linke lisada, elemente värviga esile tuua, lisada kommentaare, teksti alla ja läbi joonida; tekstilõike kustutada, pöörata, välja lõigata, nihutada, töödeldud pdf-faili salvestada või välja printida. https://www.pdfescape.com/windows/   Hinda

Hinda
NicerTube

NicerTube

NicerTube-i keskkonnas on võimalik YouTube video taust kujundada oma maitse järgi, saad kõrvaldada videost igasuguse reklaami. http://nicertube.com/ Sisesta soovitud video YouTube`i aadress vastavale reale ja vali taust ja selle värv, misjärel genereeritakse uus link.   Hinda

Hinda