TED Ed võimaldab video juurde (saab valmistada ka videolõiku, st lühendada) luua huvitavad ülesanded ( watch=sissejuhatus, think= lühike küsitlus, Dig Deeper= lisamaterjali lisamine, Discuss= võimalus diskuteerida, And Finally=kas kirjutada kokkuvõte või uusi sõnu jne ja jagada seda veebis.
Saab edukalt teha ka paaris- või grupi- või projekti- või kodutööd.
Õpilane saab ülesande lingi ja olles keskkonda sisse loginud või lisanud oma nime, saab õpetaja tagasisidet õpilaste ülesannete soorituse kohta.

https://ed.ted.com/

Juhend

Hinda

Similar Posts