TineEye võimaldab nn tagurpidi foto või pildi ja selle kohta kõikvõimaliku info otsimist.

Lae üles sind huvitav foto või pilt või sisesta selle veebiaadress ja klõps, misjärel saad kogu info.

https://www.tineye.com/

Juhend Youtubes

Hinda

Similar Posts