worksup.com

Worksup on veebirakendus ainetundide ja seminaride interaktsiooni elavdamiseks.

Õpilased (kohapeal või videosillal) saavad konkreetse teema või esitluse kohta küsimusi ja kommentaare esitada ning üksteise postitusi n-ö ülespoole hääletada (upvote).

Lisaks saab õpetaja õpilasi kaasata valikvastustega või vabateksti küsimustega, arendada loovust ja kujundlikku mõtlemist pildiülesandega.

Worksup soodustab õppijate haaratust ja kaasamõtlemist ka kaugõppes. Õpilased võivad vestlusse astuda nii omavahel kui ka otse õpetajaga.

Koolidele õppetöös kasutamiseks on Worksup litsentsitasuta.

Hinda

Similar Posts