Sensor Toolbox’i rakendus annab üksikasjalikku teavet andurite kohta ning loeb andurite reaalajas andmeid, esitab graafiku

 • kiirendusmõõturi andur
 • lineaarne kiirendusandur
 • güroskoobi andur
 • orienteerumisandur
 • raskusandur
 • lähedussensor
 • suhteline niiskusandur
 • pöörlemise vektorandurid
 • valgusandur
 • magnetomeeter
 • rõhuandur
 • suhtelise niiskuse andur
 • ümbritseva temperatuuri andur
 • aku
 • GPS
 • Wi-Fi

Google Play’s

Hinda

Similar Posts